Agorodd yr AMRC yng Nghymru yn 2020 ac mae’n gatalydd ar gyfer twf economaidd ar draws y gadwyn gyflenwi, mae’r ganolfan yn cymryd gwybodaeth a ddysgwyd mewn sectorau eraill gan gynnwys diwydiannau awyrofod a modurol a’i chymhwyso i’r sector gynhyrchu bwyd a diod.

Share This