Cyllid arall

Bydd rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru yn cydweithio â phrosiectau eraill a ariennir  gan Lywodraeth Cymru megis:

  • Prosiect Helix
  • Cywain
  • Y Porth Sgiliau
  • Rhaglen Sgiliau Hyblyg
  • Contractwyr darparu’r rhaglen brentisiaeth

Mae gwahanol fathau o gefnogaeth ariannol ar gael i’r sector bwyd a diod o Gymru.

Er mwyn cael cipolwg ar y cymorth sydd ar gael i’ch busnes edrychwch ar y map rhyngweithiol isod.