Cymru. Cyrchfan Bwyd

Cymru. Cyrchfan bwyd – digwyddiad gan Dwristiaeth Bwyd Abertawe

10 Chwefror 2020

Lleoliad: Ocean View, Fferm Windmill, Gwyr, SA3 1HB
Amser: 10.00am – 3.00pm

Digwyddiad i fusnesau twristiaeth gwledig a threfol â’r bwriad o hyrwyddo bwydydd lleol a Chymreig i bobl sy’n ymweld â Sir Abertawe. Bydd yn creu llwyfan gweledol i fwyd, sy’n ategu gwerth at sector lletygarwch a thwristiaeth Abertawe.

Bwriad y digwyddiad yw ysbrydoli, annog ac atgyfnerthu busnesau twristiaeth a lletygarwch wrth iddynt dynnu sylw at gynnyrch lleol ar eu bwydlenni er mwyn hyrwyddo rhinweddau unigryw ein cymunedau cyfagos, arddangos ein treftadaeth bwyd a hyrwyddo ein harwyr bwyd lleol.

Os ydych chi’n gweithio yn y sector lletygarwch neu fwyd yn Abertawe a hoffech wella’ch dewis o fwydydd lleol ac ehangu’ch busnes, cofrestrwch nawr.

Share This