Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr ar gyfer busnesau lletyfarwch ym mis Medi 2022

Lleoliad: Gweminarau Zoom ar-lein
Amser: Dibynnol ar y cwrs

Mae’r cyrsiau rhithiol hyn wedi hariannu’n llawn ar gyfer unrhyw fusnes sy’n cyrchu, gweini a gwerthu bwyd Cymreig.

 

1. Cymraeg ar y Fwydlen

Dyddiad: 6 Medi Amser: 11am

Dysgwch am hanes yr iaith a sut y gall fod yn arf marchanta ddefnyddiol ar gyfer eich busnes. Byddwn hefyd yn edrych ar ychydig o hanes prydau traddodiadol Cymreig. Sesiwn ryngweithiol yn nodi rhai geiriau Cymraeg allweddol defnyddiol ar gyfer eich busnes.

Archebwch eich lle yma

 

2. Steilio Bwyd a Ffotograffiaeth

Dyddiad: 12 Medi   Amser: 11am

Bydd y gweithdy hwn, sy’n cael ei redeg gan y ffotograffydd proffesiynol Phil Boorman a’r steilydd bwyd Nerys Howell, yn dangos sut i steilio a thynnu lluniau gwell o ddelweddau o seigiau unigryw i’w rhannu ar eich gwefan.

Archebwch eich lle yma

 

3. Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol (Caerdydd a’r Fro)

Dyddiad: 15 Medi   Amser: 10:30am

Dylai cyfryngau cymdeithasol fod yn rhan bwysig o strategaeth farchnata eich busnes. Mae’r dosbarth meistr hwn yn helpu’r rhai sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu bwyd a diod i wella eu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu i godi eu proffil a chynyddu gwerthiant.

Archebwch eich lle yma

 

4. Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad: 15 Medi   Amser: 10:30am

Dylai cyfryngau cymdeithasol fod yn rhan bwysig o strategaeth farchnata eich busnes. Mae’r dosbarth meistr hwn yn helpu’r rhai sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu bwyd a diod i wella eu sgiliau cyfryngau cymdeithasol i helpu i godi eu proffil a chynyddu gwerthiant.

Archebwch eich lle yma

 

5. Ysbrydoliaeth brecwast Cymreig

Dyddiad: 13 Medi   Amser: 2pm

Os yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich bwydlen frecwast, ymunwch â ni am arddangosfa ymarferol o ryseitiau newydd cyffrous gyda bwydydd a diodydd lleol.

Archebwch eich lle yma

 

6. Creu profiad bwyta lleol

Dyddiad: 15 Medi   Amser: 2pm

Gyda diddordeb cynyddol mewn bwydydd a diodydd lleol, bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar sut i ddod o hyd i’r cynhyrchion hyn a sut y gallant wella’ch pwynt gwerthu unigryw.

Archebwch eich lle yma

 

7. Adnewyddu’r fwydlen

Dyddiad: 20 Medi   Amser: 10am

Bydd y sesiwn hon yn awgrymu’r ffordd orau o gynllunio bwydlen ddeniadol a chytbwys. Byddwn yn eich helpu i ddarparu ar gyfer pob diet ac yn dangos sut i gynnwys bwyd a diod lleol.

Archebwch eich lle yma

 

8. Diodydd a The Prynhawn Nadolig

Dyddiad: 28 Medi   Amser: 11am

Awyddus i baratoi bwydlen diodydd a the prynhawn arbennig ar gyfer y Nadolig? Gall ein tîm o gorachod helpu!

Archebwch eich lle yma

 

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn cysylltwch dros e-bost

Share This