Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Mehefin 2021

Lleoliad: Gwminarau Zoom ar-lein
Amser: Dibynnol ar y cwrs

Mae sector twristiaeth Cymru yn ailagor o’r diwedd! Manteisiwch ar ein cyfres ddiweddaraf o ddosbarthiadau meistr ar-lein i sicrhau bod eich busnes yn barod ar gyfer tymor yr haf a dysgu sut i ddefnyddio cynnyrch lleol i hyrwyddo eich nodau busnes.

 

1. Steilio Bwyd a Ffotograffiaeth

Dyddiad: 1 Mehefin  Amser: 11am
Yn cael ei redeg gan y ffotograffydd proffesiynol Phil Boorman a’r steilydd bwyd Nerys Howell, bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i steilio a thynnu delweddau gwell o’ch prydau bwyd i’w rhannu ar eich gwefan.

Cofrestrwch yma

 

2. Adnewyddu eich bwydlen

Dyddiad: 15 Mehefin  Amser: 2pm
Ydych chi’n chwilio i adnewyddu eich bwydlenni cyn ail-agor? Bydd y sesiwn hon yn cwmpasu’r ffordd orau o gynllunio bwydlen apelgar, gytbwys. Byddwn yn eich helpu i ddarparu ar gyfer pob diet ac yn dangos i chi sut i gynnwys bwyd a diod lleol.

Cofrestrwch yma

 

3. Diodydd lleol a paru bwyd a diod

Dyddiad: 18 Mehefin  Amser: 2pm
Gyda’r bwyd wedi ei drefnu – beth am y diodydd? Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrchu detholiad o ddiodydd lleol i fodloni galw defnyddwyr trwy ymuno â’r dosbarth meistr hwn a fydd hefyd yn cynnwys paru bwyd a diod

Cofrestrwch yma

 

4. Ysbrydoliaeth yn y bore

Dyddiad: 22 Mehefin  Amser: 2pm
Os yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich bwydlen frecwast, ymunwch â ni am arddangosfa ymarferol o ryseitiau newydd cyffrous gyda bwydydd a diodydd lleol.

Cofrestrwch yma

 

5. Y profiad cwsmer gorau

Dyddiad: 22 Mehefin  Amser: 2pm
Wrth i chi baratoi i groesawu cwsmeriaid ar ôl y clo, ymunwch â ni i glywed am yr awgrymiadau gorau i gynnig profiad cwsmer arbennig.

Cofrestrwch yma

 

6. Creu profiad bwyta lleol unigryw

Dyddiad: 29 Mehefin  Amser: 11am
Gyda’r cynnydd parhaus mewn bwyd a diod lleol, bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar gyrchu’r cynnyrch hyn. Byddwn yn trafod beth sy’n newydd a sut mae eu cynnwys fel rhan o bwynt gwerthu unigryw eich busnes.

Cofrestrwch yma

 

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn cysylltwch dros e-bost

Share This