Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr Mai 2021

Lleoliad: Gweminarau Zoom ar-lein
Amser: Dibynnol ar y cwrs

Mae ein cyfres gweithdy dosbarth meistr poblogaidd yn parhau am y trydydd mis ym mis Mai i gynorthwyo busnesau sector twristiaeth Cymru ymhellach i gyrchu, gweini a gwerthu bwyd a diod o Gymru

1. Ysbrydoliaeth yn y bore

Dyddiad: 5 Mai  Amser: 11am
Os yn chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich bwydlen frecwast, ymunwch â ni am arddangosfa ymarferol o ryseitiau newydd cyffrous gyda bwydydd a diodydd lleol.

Cofrestrwch yma

 

2. Adnewyddu eich bwydlen

Dyddiad: 6 Mai  Amser: 11am
Bydd y sesiwn yma yn trafod y ffordd orau i greu bwydlen gytbwys a deniadol. Gallwn eich helpu i ddarparu ar gyfer pob dant a dangos sut allwch gynnwys bwyd a diod lleol.

Cofrestrwch yma

 

3. Steilio Bwyd a Ffotograffiaeth

Dyddiad: 7 Mai  Amser: 11am

Yn cael ei redeg gan y ffotograffydd proffesiynol Phil Boorman a’r steilydd bwyd Nerys Howell, bydd y gweithdy hwn yn dangos i chi sut i steilio a thynnu delweddau gwell o’ch prydau bwyd i’w rhannu ar eich gwefan.

Cofrestrwch yma

 

4. Y profiad cwsmer gorau

Dyddiad: 12 Mai  Amser: 1.30pm
Wrth i chi baratoi i groesawu cwsmeriaid ar ôl y clo, ymunwch â ni i glywed am yr awgrymiadau gorau i gynnig profiad cwsmer arbennig.

Cofrestrwch yma

 

5. Creu profiad lleol unigryw

Dyddiad: 13 Mai  Amser: 11am
Gyda’r cynnydd parhaus mewn bwyd a diod lleol, bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar gyrchu’r cynnyrch hyn. Byddwn yn trafod beth sy’n newydd a sut mae eu cynnwys fel rhan o bwynt gwerthu unigryw eich busnes.

Cofrestrwch yma

 

 

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn cysylltwch dros e-bost

 
Share This