Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gweithdy Edrych i’r Dyfodol gyda Nerys Howell

Lleoliad: Gwminar ar-lein 1 i 1
Amser:

Mae’r cyfnod digynsail hwn a’r mesurau dan glo llym wedi
effeithio’n ofnadwy ar y modd y mae llawer o fusnesau’n
gweithredu. Mae rhai ar gau yn llwyr tra bod eraill wedi
addasu, wedi newid eu ffordd o weithio ac yn gweld y buddion.

Beth am fanteisio ar y cyfle hwn i ail-werthuso eich busnes – gweld beth allwch chi ei gynnig i’r cwsmer, o gyrchu i gynllunio bwydlen i farchnata.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig dealltwriaeth well i chi o’r theori wrth addasu eich dull yn ogystal â gwybodaeth farchnata ddefnyddiol i gefnogi eich busnes yn y dyfodol. Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:
• Buddion cadwyni cyflenwi llai yn ystod pandemig
• Pam fod cefnogi busnesau Cymreig hyd yn oed yn bwysicach wedi Covid-19
• Buddion cynnig prydau tymhorol ar y fwydlen
• Awgrymiadau marchnata ar dynnu sylw at fwyd a diod lleol

AC arddangosiad coginio byw o ryseitiau tymhorol gan ddefnyddio bwyd a diod lleol.

Os am archebu eich lle cysylltwch â Laura Alexander: Laura.alexander@lantra.co.uk

Share This