Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gweithdai ar gyfer busnesau lletygarwch yng Nghaerdydd – Mehefin 2021

Lleoliad: Gweminarau Zoom ar-lein
Amser: Dibynnol ar y cwrs

Mae’r amseroedd digynsail hyn a’r mesurau cloi wedi herio busnesau lletygarwch fel erioed o’r blaen. Nawr bod busnesau lletygarwch yn ailagor, mae rhai wedi newid eu ffordd o weithio ac yn gweld y buddion.

Mae Caerdydd yn dechrau ei gynllun graddol i ailagor ac adfer ac i gyd-fynd â hyn rydym yn cynnal cyfres o weminarau dan arweiniad yr ymgynghorydd bwyd Nerys Howell. Ymunwch â ni i ail-werthuso’r hyn y gallwn ei gynnig i’r cwsmer.

 

1. Adnewyddu eich bwydlen

Dyddiad: 15 Mehefin  Amser: 11am
Ydych chi’n chwilio am adnewyddiad bwydlen yn barod ar gyfer ail-agor? Bydd y sesiwn hon yn cwmpasu’r ffordd orau o gynllunio bwydlen atyniadol, gytbwys. Byddwn yn eich helpu i ddarparu ar gyfer pob diet ac yn dangos i chi sut i gynnwys bwyd a diod lleol.

Cofrestrwch yma

 

2. Adnewyddu eich bwydlen frecwast

Dyddiad: 22 Mehefin  Amser: 11am
Edrych am ysbrydoliaeth yn y bore? Ymunwch â ni i gael arddangosiad ymarferol o ryseitiau newydd cyffrous gan ddefnyddio bwyd a diod lleol.

Cofrestrwch yma

 

3. Mae’r elfen weledol yn hollbwysig wrth ddenu cwsmeriaid

Dyddiad: 30 Mehefin  Amser: 10am
Dylai’r cyfryngau cymdeithasol fod yn ran bwysig o’ch strategaeth farchnata. Mae’r sesiwn hon yn eich helpu i wella dilyniant eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, trwy greu negeseuon da a delweddau proffesiynol ac arddulliedig o’ch prydau gan ddefnyddio bwyd a diod lleol. Cyfres o ddwy sesiwn 10am a 1:30pm.

Cofrestrwch yma

 

 

Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru ar gyfer y digwyddiadau hyn cysylltwch dros e-bost

 
Share This