Cymru. Cyrchfan Bwyd

Meithrin gwydnwch busnesau mewn cyfnod anwadal

Lleoliad: Gwminar ar-lein
Amser:

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru yn wynebu amodau anwadal oherwydd effeithiau cyfunol Covid-19, Ymadael yr UE a chyfnod masnachu Nadolig na ellir ei ragweld.

Ymunwch â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Sgiliau Bwyd Cymru yn Ffair Aeaf rithiol Frenhinol Cymru eleni i glywed pa gymorth sydd ar gael i wella gwydnwch busnesau drwy reoli risgiau mewn meysydd fel:
• Rheoli’r gadwyn gyflenwi
• Allforio i’r UE
• Masnach gydag Iwerddon drwy archfarchnadoedd
• Effeithiau tariffau
• Costau gweithredol
• Llif arian a chyfalaf gweithio

Share This