Cymru. Cyrchfan Bwyd

Brecwast Cymreig (Croeso Cymru)

Edrychwch ar y pecyn cymorth hwn am syniadau gwych ar sut i ychwanegu tarddiad i’ch cynnig brecwast. Mae’r adrannau allweddol yn cynnwys:

  • Cyngor ar sut i greu bwydlen i dynnu sylw at y cynnyrch a’r cynhyrchwyr lleol rydych yn eu defnyddio
  • Os yw eich gwesteion yn aros am fwy nag ychydig nosweithiau, mae’r ddogfen hon yn rhoi amryw o syniadau gwahanol ichi ar gyfer brecwastau  Cymreig
  • Enghraifft o fwydlen yw hon y gellir ei haddasu yn ôl eich anghenion penodol chi
  • Mae’r ddogfen hon yn rhoi ambell syniad ichi ar gyfer ‘brecwast bwyta wrth fynd’ os nad oes gan eich gwesteion lawer o amser
  • Sut a ble i gael gafael ar gynnyrch Cymreig, er enghraifft drwy gydweithio â’ch cigyddion lleol a’ch marchnadoedd ffermwyr lleol.

Pecyn cymorth a gynhyrchwyd gan Croeso Cymru. Cliciwch ar y botwm ar y dde i weld y pecyn cymorth ar eu gwefan.

Share This