Cymru. Cyrchfan Bwyd

Cynllun Blychau (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn?

Mae defnyddwyr yn chwilio am ffordd fwy cyfleus o ddarganfod ffyrdd moesegol a chynaliadwy o brynu bwyd ffres. Mae cynlluniau blychau yn lleihau’r gadwyn gyflenwi trwy ddarparu gwasanaeth dosbarthu uniongyrchol i’r cwsmer neu i leoliad casglu lleol gan gadw cludiant a phecynnu mor isel â phosibl. Mae’r fideo hwn yn dangos y manteision i’r cynhyrchydd a’r defnyddiwr o ddefnyddio cynlluniau blychau gyda chynghorion ar sut i fynd ati i sefydlu a marchnata cynllun blwch llwyddiannus.

Pecyn cymorth a gynhyrchwyd gan Fforch i Fforc.

Share This