Cymru. Cyrchfan Bwyd

Marchnadoedd Ffermwyr (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn?

Mae Marchnadoedd Ffermwyr bellach yn llefydd poblogaidd i gwrdd â chynhyrchwyr a thyfwyr lleol ac yn lle gwych i gael amrywiaeth o fwyd a diod lleol. Mae’r enghraifft hon yn dangos sut i beidio a sut i fynd ati i werthu’ch cynnyrch yn uniongyrchol i’r defnyddiwr. Mae’r prif awgrymiadau yn cynnwys pwysigrwydd paratoi’n dda, sut i ddenu’r cwsmer i brynu, sut i gyfathrebu orau, cwblhau’r ddêl a chynnal teyrngarwch cwsmeriaid.

Pecyn cymorth a gynhyrchwyd gan Fforch i Fforc.

Share This