Cymru. Cyrchfan Bwyd

Pecyn Cymorth – Diodydd

Ar gyfer pwy mae’r pecyn cymorth hwn?

Mae marchnad diodydd Cymreig ffyniannus yn cynnig cyfle perffaith i’ch busnes ddarparu cynnyrch lleol i’ch cwsmeriaid.

Nod y pecyn cymorth hwn yw rhoi arweiniad i’r diwydiant diodydd yng Nghymru fydd yn fanteisiol i unrhyw fusnes sy’n rhan o’r sector o fwytai a chaffis i westai a gwyliau.

Gyda llwyth o fragdai, distyllfeydd a gwinllannoedd yn ogystal â gweithgynhyrchwyr diodydd llaeth, heb gynnyrch llaeth a di-alcohol o amgylch Cymru, ni fu erioed yn haws cynnig diodydd Cymraeg o ansawdd uchel i’ch cwsmeriaid ar eich bwydlenni.

 

Share This