Cymru. Cyrchfan Bwyd

Pecynnu (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn?

Mae defnyddwyr yn siopa gyda’u llygaid – ffaith i chi! Mae’r fideo hwn yn edrych yn fanwl ar sut y gall pecynnu a brandio helpu i werthu eich cynnyrch drwy dynnu sylw’r cwsmer. Brandio a phecynnu yw’r peth cyntaf y mae cwsmeriaid yn ei weld o’ch cynnyrch, felly gwnewch yn siŵr bod yr argraff gyntaf yn cyfrif. Dylai’r pecynnu adlewyrchu ac ychwanegu at siâp a chynnwys y blwch, y pot, y jar neu’r botel. Meddyliwch am y lliw, y ffont, pwy yw eich cynulleidfa darged a ble rydych chi’n gobeithio gwerthu eich cynnyrch.

Pecyn cymorth a gynhyrchwyd gan Fforch i Fforc.

Share This