Cymru. Cyrchfan Bwyd

Ryseitiau

Ydych chi am ehangu’ch cynnig bwydlen i gwsmeriaid? Dyma ryseitiau gwych sy’n defnyddio cynnyrch Cymraeg lleol i ddenu’ch gwesteion:

Dip caws gafr syml

Wedi’i weini gyda cracyrs Cymreig

Mari Waedlyd fwytadwy

Holl gic Mair waedlyd ym mhob brathiad!

Cnau Halen Môn sbeislyd

 

Byrbryd perffaith i’w rannu

Mul mêl

Coctel melys, hawdd ei yfed gyda chic

Pwnsh mwyar y gaeaf

Perffaith fel diod parti Nadoligaidd i greu argraff dda

Moca-tel - ar gyfer 2

Blas moethus gyda neu heb alcohol

Haul y Gaeaf

Coctel gaeaf clasurol gyda chynhwysion tymhorol

Mafon a lemwn pefriog

Glanhawr paled di-alcohol blasus

Sudd afal sbeislyd a phoeth

Diod blasus i godi ysbryd

Mieri

Blas moethus o’r gwanwyn

Gin fizz

Coctel sinsir hyfryd

Brecwast Abertawe

Newid bach i frecwast traddodiadol!

Madarch crymbl Morgannwg

Dewis llysieuol blasus gyda chaws Caerfili

Salad brithyll mwg, ffenigl ac afal

Salad ysgafn, blasus gyda chic poeth marchruddygl

Cig Oen Cymru Bys a Bawd Gyda Saws Bara Lawr a Pherlysiau

Cig Oen Cymreig PGI gyda saws dipio blasus

Byrgyr brecwast bara llawr

Syniad brecwast creadigol y bydd eich gwesteion yn ei garu

Mojito mefus

Rysait hawdd a blasus i fwynhau yn yr haul

Mafon a lemonêd pefriog

Rysait i dorri syched yn yr haul

Te iâ Cymreig

Y diod perffaith ar gyfer diwrnod braf o haf

Afal, blodau ysgaw a mintys

Diod di-alcohol i oedolion

 

Diod sinsir a leim

Moscow mule Cymreig di-alcohol

Share This