Cymru. Cyrchfan Bwyd

Siopau Fferm (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn?

Mae Siopau Fferm bellach yn boblogaidd iawn a gallant fod yn leoliad gwych ar gyfer gwerthu eich cynnyrch yn uniongyrchol i’r defnyddiwr sy’n lleihau’r gadwyn gyflenwi ac yn cynnig gwell elw ar eich cynnyrch. Mae’r fideo hwn yn amlygu’r prif feysydd i’w hystyried wrth sefydlu siop gan nodi’r tri prif faes i wella gan gynnwys arwyddion a marchnata, gwneud y mwyaf o’r gofod sydd ar gael i werthu ac ail-drefnu arddangosfeydd i ddangos y cynnyrch ar ei orau.

Pecyn cymorth a gynhyrchwyd gan Fforch i Fforc.

Share This