Cymru. Cyrchfan Bwyd

Digwyddiadau

Mae tîm Cymru: Cyrchfan Bwyd yn trefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn er mwyn helpu busnesau manwerthu a lletygarwch i wella sgiliau mewn nifer o feysydd gwahanol. Gallwch ddysgu mwy am rai o’n digwyddiadau yn yr adran isod.

Sioe Haf Frenhinol Cymru 2019

22ain – 25ain Gorffennaf 2019

Lleoliad: Amser: A hithau’n brif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol gwledydd Prydain, cynhelir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymruar22 - 25 Gorffennaf 2019 ar faes y sioe yn...

Ffair Aeaf CAFC

25ain a 26ain Tachwedd 2019

Lleoliad: Amser: Mae Ffair Aeaf CAFC yn un o’r atyniadau mwyaf poblogaiddyng nghalendr sioeau amaethyddol gwledydd Prydain. Mae ffermwyr blaenllaw o bob rhan o wledydd Prydain yn...