Cymru. Cyrchfan Bwyd

Digwyddiadau

Mae tîm Cymru: Cyrchfan Bwyd yn trefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn er mwyn helpu busnesau manwerthu a lletygarwch i wella sgiliau mewn nifer o feysydd gwahanol. Gallwch ddysgu mwy am rai o’n digwyddiadau yn yr adran isod.

Ffair Aeaf CAFC

25ain a 26ain Tachwedd 2019

Lleoliad: Amser: Mae Ffair Aeaf CAFC yn un o’r atyniadau mwyaf poblogaiddyng nghalendr sioeau amaethyddol gwledydd Prydain. Mae ffermwyr blaenllaw o bob rhan o wledydd Prydain yn...