Cymru. Cyrchfan Bwyd

Straeon Llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’ wedi gweithio gyda nifer o fusnesau gwahanol. Mae’r straeon llwyddiant canlynol yn helpu dangos sut all cynyddu tarddiad bwyd a sgiliau o fewn y sector gynnig pwynt gwerthu unigryw gwerthfawr ac arwain yn y pendraw at gynyddu gwerthiant:

Tea Traders

Fe wnaethon ni gyfarfod perchnogion Tea Traders yn Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Gaerfyrddin pan oedden nhw’n ymchwilio i mewn i gyflenwyr cyn agor y caffi. Roedden nhw’n edrych am gyflenwyr lleol ar gyfer cynnyrch a nwyddau sy’n gysylltiedig â thê. Bu i ni ymchwilio...

Oneplanet Adventures

Mae Oneplanet Adventures yn cael ei ystyried yn un o’r Canolfannau Ymwelwyr Coedwig fwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. Mae wedi ei leoli yng Nghoed Llandegla ger Rhuthun. Mae’r caffi’n darparu’r ryseitiau perffaith o fwyd cynnes lleol, coffi bendigedig ac awyrgylch...

Sain Ffagan

Mae Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru yn cael ei hystyried yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Cymru ers sawl blwyddyn ac maen nhw’n ymfalchïo yn eu bwyd o safon uchel sy’n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol pan fo hynny’n bosibl. Fe...

The Slate Caverns

Mae’r Slate Caverns wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog ac mae’n atyniad ymwelwyr delfrydol i’r holl deulu gyda golygfeydd godidog ar draws Eryri.Mae siop anrhegion, gweithdy llechi, caffi mawr, siop goffi Fictoraidd, Tafarn y Quarryman’s i gael cwrw wedi ei fragu’n...

Moody Cow

Wedi’i agor ym mis Mawrth 2018, mae Siop Fferm y Moody Cow wedi ei lleoli ger Aberaeron yng nghalon Bae Ceredigion, Gorllewin Cymru. Mae’n siop fferm a bistro unigryw, lle mae bwyd o ansawdd da wedi ei goginio yn ffres gartref, ac mae’r cynhyrchwyr lleol yn cael eu...