Darparwyr Hyfforddiant

Fel rhan o’r prosiect rydym wedi sefydlu fframwaith o ddarparwyr hyfforddiant all gyflwyno ‘hyfforddiant’amrywiol ar draws Cymru.

Mae’r hyn sy’n dilyn yn cynnig cipolwg cychwynnol o’r darparwyr ar ein fframwaith. Pan mae angen cymorth arbenigol ychwanegol gallwn weithio gyda’ch busnes i gael gafael ar arbenigedd ychwanegol trwy borth caffael GwerthwchiGymru.

A2Z Food Safety

A470 Training

Alpha Safety Training

Anglesey Training Services

BIC Innovation

Brewlab Ltd

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Coleg Caerdydd a'r Fro

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Coleg Cambria

Coleg Sir Gâr

Computer Aid

Dysgu Bro Ceredigion

Engage Business Wales

Excellence IT

Food and Drink Forum

Food Business Assistance

Food Centre Wales

Coleg Gŵyr Abertawe

Grwp Llandrillo Menai

HTACS

Insynch Business Services

JHS

Levercliff Associates

NILC

NPTC

Coleg Sir Benfro

Project North East

Really Pro

Reaseheath College

R T Safety Training

S. C. Cymru Cyf

Simply the Best Training Company

St John Cymru Wales

TSW Training

Web Adept