Darparwyr Hyfforddiant

Fel rhan o’r prosiect rydym wedi sefydlu fframwaith o ddarparwyr hyfforddiant all gyflwyno ‘hyfforddiant’amrywiol ar draws Cymru.

Mae’r hyn sy’n dilyn yn cynnig cipolwg cychwynnol o’r darparwyr ar ein fframwaith. Pan mae angen cymorth arbenigol ychwanegol gallwn weithio gyda’ch busnes i gael gafael ar arbenigedd ychwanegol trwy borth caffael GwerthwchiGymru.

A2Z Food Safety

A470 Training

AIB International UK Ltd

Alpha Safety Training

AMRC Cymru

Anglesey Training Services

Antur Teifi Ltd

BIC Innovation

Brewlab Ltd

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Campden BRI

Coleg Caerdydd a'r Fro

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

CCW Training Academy Ltd

Coleg Cambria

Coleg Gwent

Coleg Sir Gâr

Coleg Y Cymoedd

Computer Aid

Dysgu Bro Ceredigion

Endeavit Ltd

Engage Business Wales

Excellence IT

Food and Drink Forum

Food Business Assistance

Food Centre Wales

Coleg Gŵyr Abertawe

Grwp Llandrillo Menai

Highfield Human Resources

HTACS

Insynch Business Services

Integrated Water Services Ltd

JHS

Landsker Business Solutions Ltd

Levercliff Associates

MBO Safety Services Limited

NILC

NPTC

Coleg Sir Benfro

Phoenix Industrial Training Ltd

Project North East

Really Pro

Reaseheath College

S. C. Cymru Cyf

Shropshire Training Ltd

Siemens PLC

Simply the Best Training Company

South Wales Chamber of Commerce

St John Cymru Wales

Technique Learning Solutions

The Food and Drink Experts / The E-Learning Suite

The Institute of Export & International Trade

TSW Training

Virtual College Ltd

Web Adept

West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce

Wurkplace Ltd