Canllawiau Llwybr Gyrfa

Ystyried gyrfa newydd?

Gyda chymaint o gyfleoedd i drosglwyddo sgiliau neu uwchsgilio a symud ymlaen, mae nifer o resymau pam mae pobl yn dewis gyrfa yn y diwydiant bwyd a diod.

O brentisiaethau a rhaglenni dysgu ymarferol i gyfleoedd i arwain a rheoli, edrychwch ar y nifer o ffyrdd y gallwch chi ymuno â’r sector hwn sy’n tyfu’n gyflym ac yn rhoi boddhad.

Canllawiau Llwybr Gyrfa

Aber Falls

Nod y distyllwyr ogledd Cymru Aber Falls yw cynhyrchu’r gwirodydd Cymreig gorau wedi’u crefftio â llaw.

Avara Foods – Prentisiaethau

Mae Avara Foods yn un o nifer o gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru sy’n cynnig amrywiaeth o brentisiaethau, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa werth chweil.

Prentisiaethau

Darganfyddwch sut y gall prentisiaeth fod y cam gyrfa perffaith i chi, cynnig cyfleoedd i ennill cyflog a dysgu ochr wrth ochr.

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Cip olwg ar y dechnoleg a’r wyddoniaeth y tu ôl i’r profiad siopa gyda gwyddonwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Puffin Produce

Puffin Produce yw’r cyflenwr mwyaf o gynnyrch Cymreig yng Nghymru, sy’n cyflenwi amrywiaeth eang o datws a llysiau tymhorol i nifer o fanwerthwyr a chyfanwerthwyr mawr.

Radnor Hills

Radnor Hills, Cyflenwyr dŵr ffynnon a dŵr blas, dŵr gweithredol, dŵr wedi’i drwytho, diodydd addas i, gwasgoedd pefriog premiwm, sudd ffrwythau a brandiau label eu hunain.

Peter’s Food

Mae Peter’s Food wedi tyfu i fod yn un o gyflogwyr mwyaf Cymru ac yn un o ddosbarthwyr cig oer mwyaf y DU.

Randall Parker Foods

Mae Randall Parker Foods yn gwmni prosesu cig sy’n gwasanaethu amrywiaeth o farchnadoedd o fanwerthu i gyfanwerthu gartref a thramor.

Hufenfa De Arfon

Hufenfa De Arfon yw un o gwmnïau llaeth cydweithredol mwyaf blaenllaw Cymru wedi ei leoli yng ngogledd orllewin Cymru.

AMRC Cymru

Agorodd yr AMRC yng Nghymru tua 18 mis yn ôl ac mae’n gatalydd ar gyfer twf economaidd ar draws y gadwyn gyflenwi.