Cefnogaeth a ariennir

Cyrsiau a gefnogir

Newyddion

Straeon llwyddiant

Felly beth yw Sgiliau Bwyd Cymru?

Mae rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru, a gyflenwir gan Lantra, yn cefnogi busnesau yn niwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod o Gymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a’r hyfforddiant priodol ar gyfer eu busnes a’r diwydiant ehangach yn gyffredinol.

Angen cefnogaeth bellach?

Bydd rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru yn cydweithio â phrosiectau eraill a ariennir  gan Lywodraeth Cymru megis Prosiect Helix, Cywain, Y Porth Sgiliau, Rhaglen Sgiliau Hyblyg , Contractwyr Darparu’r Rhaglen Brentisiaeth.