Afternoon Hygiene Operative

Math o Gytundeb:
Tymor Penodol Tymor penodol

Oriau Gwaith:
2:00pm – 10:00pm - Monday to Friday

Cyflog:
£9.66 per hour

Lleoliad:
Glannau Dyfrdwy

Enw’r Busnes:
Gap Personnel


Dyddiad cau:
27/06/2021

Am wybodaeth bellach neu i wneud cais, cysylltwch â:
Jazmin Profit
01352 762213

Cyfeirnod Swydd: FSC-JNB-121

Disgrifiad o’r Swydd

Cleaning of food production line
Production equipment
Emptying bins
Working with Chemicals
Working within food production environment
Working to hygiene standards