Cynorthwyydd siop

Math o Gytundeb :
Rhan Amser

Oriau Gwaith :
25 - 30 awr yr wythnos

Cyflog :
Isafswm cyflog i ddechrau, gan gynyddu gyda phrofiad

Lleoliad :
Caerfyrddin

Enw’r Busnes :
Albert Rees Ltd

Cyfeirnod Swydd : FSC-JNB-363

Disgrifiad o’r Swydd

Gweithio mewn siop cigydd, gan gynnwys gweini, paratoi arddangosfeydd, cadw’r adeilad yn lân ac yn daclus.

Ceir mwy o wybodaeth trwy ebostio chrisaann@hotmail.comDyddiad cau :
30/12/2022

Cyswllt ar gyfer sgwrs bellach :
Ann Rees

Share This