Cynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy

Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd 2019

Lleoliad: Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd
Amser:

Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn eich gwahodd chi i’r gynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy gyntaf yng Nghymru ar gyfer y sector bwyd a diod.   

Nod y gynhadledd fydd paratoi busnesau bwyd a diod ar gyfer cynllunio eu siwrnai uwchraddio,  boed yn symud o ficro i fach, bach i ganolig, neu ganolig i fawr.  Mae’r gynhadledd hon yn cynnwys siaradwyr o’r Scale up Institute, Innovate UK, Make UK a straeon llwyddiant eu hunain o Gymru gan gwmnïau sydd wedi sicrhau buddsoddiad.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau “cwrdd â’r buddsoddwr/arbenigwr uwchraddio”, gan gynnig cyfle ar unwaith i gynhyrchwyr bwyd a diod drafod eu huchelgeisiau uwchraddio a’u hanghenion buddsoddi.

Mae’r cyfranogwyr yn cynnwys:

  • Banciau Stryd Fawr
  • Banc Datblygu Cymru
  • Buddsoddwyr Preifat
  • Arbenigwyr Uwchraddio

Bydd y llefydd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle heddiw.

Share This