Diogelwch eich busnes gweithgynhyrchu bwyd a diod

27ain Mehefin 2019

Lleoliad: Tŵr Rhydfudr (Ystafell Atriwm), Wrecsam
Amser: 8am - 10am

Diogelwch eich busnes gweithgynhyrchu bwyd a diod – Eich canllaw i awtomeiddio a gwella’r broses ar gyfer cynhyrchu’n well

Trwy ddod i’r digwyddiad hwn, byddwch yn:-

  • Dod i ddeall datblygiad presennol AMRC/Cymru. (Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch / Cymru) www.amrc.co.uk
  • Clywed sut mae AMRC/Cymru, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, yn cael ei sefydlu i ddarparu cymorth ymchwil a datblygu ar gyfer y Sector Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod, gan ganolbwyntio ar Awtomeiddio a Digitaleiddio.
  • Clywed sut gall AMRC/Cymru fod o fudd i’ch busnes o ran defnyddio technegau Gweithgynhyrchu Digidol (Industry 4.0).”
  • Deall y cymorth a’r cyllid sydd ar gael drwy’r prosiect Sgiliau Bwyd Cymru a Coleg Cambria.

Archebwch eich lle heddiw

Share This