Gweithdai Datgarboneiddio

Location:
Time:

Ym mis Hydref a mis Tachwedd 2022 byddwn yn cynnal cyfres o weithdai hyfforddi datgarboneiddio a fydd yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd symud tuag at sero net ar gyfer y sector, Cymru, y DU a buddion byd-eang drwy ddarparu’r sgiliau cywir i fuddiolwyr wneud penderfyniadau ar sut y gallant symud tuag at sero net, rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr a rhoi newidiadau ar waith i’w strategaethau busnes, technoleg a dylunio prosesau mewn arferion gwaith o ddydd i ddydd.

 

Gweithdy 1: Effeithlonrwydd a Rheolaeth Ynni ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

 Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau gweithredu Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd camau Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 3: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Datgarboneiddio Systemau Gwresogi gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau datgarboneiddio Systemau Gwresogi y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau datgarboneiddio Systemau Gwresogi ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol i’w rhoi ar waith yn eich sefydliad.
 • Gallu cyfleu i eraill sut y bydd gweithredoedd datgarboneiddio Systemau Gwresogi yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 4: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Gallu cyfleu i eraill sut y bydd camau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnau ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Ddi-Garbon Net, gan ganolbwyntio ar yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â gwastraff bwyd.
 • Yn gyfarwydd â’r Hierarchaeth Wastraff a sut i gymhwyso’r dull rheoli gwastraff arfer da hwn at ddeunyddiau bwyd a phecynnu.
 • Ymwybodol o “gost wirioneddol” gwastraff bwyd a phecynnu trwy edrych ar yr effeithiau ariannol a busnes cudd.
 • Yn ymwybodol o amrywiaeth o gamau datgarboneiddio gwastraff bwyd a phecynnu y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith, gan gynnwys bod yn gyfarwydd â thechnegau Mesur, Monitro a Thargedu.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd gweithredoedd datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnau yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio.

 

Cynhelir yr hyfforddiant ar y dyddiadau canlynol:

 Teitl

Dyddiad
(pob un 8.45 – 11.45)

1

Effeithlonrwydd a Rheolaeth Ynni

Dydd Iau 6 Hydref 2022

2

Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

Dydd Iau 13 Hydref 2022

3

Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

Dydd Iau 20 Hydref 2022

4

Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

Dydd Iau 27 Hydref 2022

5

Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnau

Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyfforddi neu’r cyllid sydd ar gael, cysylltwch â ni ar wales@lantra.co.uk neu 01982 552646.

Share This