Gweithdai Dosbarthu, a Gwerthiant a Marchnata

1 - 3 Hydref

Lleoliad:
Amser:

Gweithdai Dosbarthu, a Gwerthiant a Marchnata gyda Russell Ferguson

Mae Russell Ferguson yn arbenigwr ar werthiant a marchnata gyda dros 12 mlynedd o brofiad yn helpu cynhyrchwyr Cymreig i gynyddu gwerthiant a hybu brand.

Bydd mynychu yn hybu dealltwriaeth o strwythurau a sianeli gwerthu i’r sector fwyd a diod ac opsiynau dosbarthu.

Strwythyr y dydd:

Bore Gweithdy Dosbarthu 9:30 – 12:30:

  • Cyflwyniad i ddosbarthu
  • Llwybrau i’r farchnad
  • Margins a phrisio

Prynhawn Gweithdy Gwerthu a Marchnata 13:30 – 16:30

  • Gwerthu effeithiol
  • Technegau cloi
  • Gwerthu a negydu … a llawer mwy

Lleoliadau

Dydd Mawrth, Hydref 1: Vale Hotel, CF72 8JY

Dydd Mercher, Hydref 2: Gwesty Ivy Bush, Caerfyrddin, SA31 1LG

 Iau, Hydref 3: Glasdir Llanrwst, LL26 0DF

 

Archebwch eich lle heddiw drwy ebostio neu ffonio 02920 467 416

Share This