Cymru. Cyrchfan Bwyd

Cwrdd Â’r Cynhyrchwr

20fed Mehefin 2019

Lleoliad: Bwyty Orme View, Coleg Llandrillo
Amser: 9.30am - 1pm

Ydych chi’n edrych am gynnyrch lleol ar gyfer eich busnes twristiaeth neu letygarwch? 2019 yw Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru – rhowch flas o Gymru i’ch gwesteion.

Cyfle i flasu rhai o gynnyrch gorau Gogledd Cymru a thrafod gyda’r arbenigwyr dros ginio o gynnyrch lleol AM DDIM.

  • Mae’n well gan 80% o gwsmeriaid brynu cynnyrch Cymreig
  • Byddai 44% yn talu mwy am gynnyrch Cymreig
  • Mae 75% o gwsmeriaid y DU yn ystyried fod cynnyrch Cymreig o ansawdd uchel

Sgyrsiau amrywiol, sesiynau blasu ac arddangosiadau i’w cynnal trwy gydol y dydd a fydd yn cynnwys:-

  • Arddangosiadau coginio gan Dîm Coginio Iau Cymru
  • Sesiynau un-i-un – Sut i gynnwys cynnyrch lleol yn rhan o’ch busnes gyda Sgiliau Bwyd Cymru – cofiwch gadarnhau eich lle!

Cyfle gwych i ddatblygu syniadau ac ymgorffori cynnyrch lleol yn eich busnes!

Rhaid archebu lle – Cysylltwch â: marial.edwards@menterabusnes.co.uk

Share This