Cymru. Cyrchfan Bwyd

Gŵyl Tyddyn & Chefn Gwlad CAFC

18fed & 19eg Mai 2019

Lleoliad: Maes y Sioe Amaethyddol, Llanfair ym Muallt
Amser: 9am – 5pm

Cynhelir yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad (a elwid gynt yn Ŵyl Wanwyn) ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ar benwythnos 18 a 19 Mai. Bydd y digwyddiad yn talu gwrogaeth i’w wreiddiau distadl a bydd yn rhoi sylw arbennig i fywyd tyddynnod a chefn gwlad, a bydd tyddynwyr a phawb sy’n caru cefn gwlad a gweithgareddau awyr agored yn ganolog i’r ŵyl.

Bydd ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’ yn arddangos a bydd Nerys Howell Ymgynghorydd Bwyd a Diod a Chogydd teledu S4C yn rhoi arddangosiadau coginio byw yn y Neuadd Fwyd yn cynnwys cynnyrch lleol blasus mewn ryseitiau traddodiadol Cymreig gyda thro cyfoes.

Share This