Adolygiad chwe mis o’n prosiect

Mae chwe mis cyntaf ein rhaglen hyfforddi wedi bod yn wych!

Gan weithio gyda busnesau yn y diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod o bob maint ac o bob rhan o Gymru, rydym wedi adnabod nifer o feysydd allweddol lle gall ein cyllid helpu  sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau cywir i weithio mewn diwydiant sy’n  newid yn barhaus. Cymerwch gip ar yr ystadegau allweddol isod:

Ydych chi’n fusnes prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod wedi’i leoli yng Nghymru sydd am fanteisio ar ein cyllid? Cysylltwch â ni heddiw.

Share This