Canlyniadau gwych i’n rhaglen hyfforddi

Ers mis Ebrill 2019 rydym wedi bod yn gweithio gyda busnesau prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod o bob maint ac o bob rhan o Gymru i’w helpu i adnabod meysydd hyfforddiant priodol i’w staff allai helpu eu busnesau i ddatblygu a ffynnu. Cymerwch gip ar yr ystadegau isod a chysylltwch os ydych chi’n meddwl y gallwn ni eich helpu chi:

Sicrhewch gyllid ar gyfer eich anghenion hyfforddi heddiw!

Rydym wedi cefnogi cannoedd o fusnesau ers dechrau’r prosiect yn 2019. Gyda dim ond wyth mis yn weddill tan ddiwedd y Prosiect hoffwn annog pob busnes, sydd eto i fanteisio ar y gefnogaeth ariannol hyn, i gysylltu heddiw!

Share This