Cefnogwch eich #ArwyrBwydLleol

Cefnogwch eich #ArwyrBwydLleol a chymerwch ran yn ein cystadleuaeth hamper cynnyrch Cymreig.

Hoffai Cymru. Cyrchfan Bwyd gael eich cymorth i gefnogi busnesau bwyd Cymreig lleol yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae cymaint o fusnesau ledled Cymru wedi gorfod addasu yn ystod yr argyfwng coronafeirws, trwy gynnig archebu arlein a chludiant pwrpasol i’r cartref. Ni fu erioed amser pwysicach i ddangos eich gwerthfawrogiad a chefnogi eich cynhyrchydd bwyd neu fusnes lleol.

Mae gan Gymru amryw o gynnyrch a chynhwysion gwych ar gael i’w prynu, o gigyddion a phobyddion i siopau ffrwythau a llysiau a delis, i enwi ond ychydig…

Rydym yn gofyn i chi gymryd rhan yn ein cystadleuaeth #ArwyrBwydLleol trwy rannu llun o’ch hoff gynhyrchydd neu fusnes bwyd Cymreig, ynghyd â rheswm pam eich bod yn eu gwerthfawrogi cymaint. Trwy rannu eich lluniau, fe allech chi fod â siawns o ennill hamper cynnyrch gwych o Gymru gwerth £50.

Am gyfle i gystadlu postiwch eich llun ar ein tudalen Facebook neu Instagram.

Share This