Croesawu’r Economi Gylchol

Mae llawer o newidiadau’n wynebu ein cymdeithas: Gwleidyddol (yn amlwg), technolegol a hinswadd, i enwi ond ychydig. Mae llawer yn y diwydiant bwyd-amaeth yng Nghymru yn addasu i’r newidiadau hyn trwy gymhwyso’r wyddoniaeth ddiweddaraf i’w cwestiynau busnes: Sut allwn ni ddangos ein cymwysterau amgylcheddol? Sut rydym yn gwneud ein gwastraff hylif yn fwy diogel ac yn cynyddu ei werth? Sut allwn ni wella ein strategaethau pecynnu i leddfu llygredd plastig a bodloni gofynion defnyddwyr, heb wastraffu cynnyrch? Sut y gellir cymhwyso technolegau manwl i gynhyrchiant da byw neu garddwriaethol?

Mae Cymru yn gartref i rai o’r cynhyrchwyr bwyd a diod gorau yn y byd ac wedi dangos twf sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Ar hyn o bryd mae’r diwydiant yn werth bron i £7bn i economi Cymru ac mae llawer o’i gynnyrch yn cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth gyda statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Sut allwn ni sicrhau bod y cynhyrchion byd-enwog hyn yn gallu cyrraedd marchnadoedd newydd? Ar ôl Brexit bydd diwydiant bwyd a diod Cymru yn derbyn hwb ariannol  o £22m i adeiladu ar eu llwyddiant hyd yma a helpu’r sector i ffynnu. Yn ogystal, mae’r gronfa Economi Gylchol newydd werth £6.5m wedi cael ei gyhoeddi i helpu busnesau i ymgorffori deunyddiau wedi’u hailgylchu yn well yn eu cynhyrchion a dod yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae manteisio ar yr ymchwil ddiweddaraf a deall sut y gallwch ddefnyddio ‘meddwl economi gylchol’ i helpu i wneud eich busnes yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac yn fwy gwydn yn gam pwysig tuag at ddatblygu eich atebion arloesol eich hun. Mae BioAloesedd Cymru, sef partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth ac Abertawe, yn rhaglen newydd sy’n cynnig hyfforddiant ar-lein lefel uchel i fusnesau ac unigolion yn sectorau bwyd-amaeth a biotechnoleg Cymru. Mae cynnig y cyrsiau hyn yn ddwyieithog yn sicrhau bod pobl Cymru yn gallu astudio yn eu iaith dewisiol. Mae cynyddu argaeledd y cyrsiau hyn yn y Gymraeg yn ehangu’r seilwaith technolegol yng Nghymru ac yn hysbysebu’r ffaith nad oes rhaid i gymwysterau ôl-raddedig gwyddoniaeth fod yn uniaith Saesneg.

Mae ein cyrsiau nesaf yn dechrau ar 15fed Mai – beth am ymweld â BioArloesedd Cymru i weld a oes gennym rywbeth y gallai eich busnes ei ddefnyddio?

Share This