Cyllid o £16 Miliwn i Gefnogi Busnesau i Fasnachu ar ôl Brexit

Mae HMRC yn cynnig mynediad i gronfa  o £16 Miliwn i gefnogi busnesau i fasnachu wedi Brexit.

Nod y gronfa yw helpu busnesau i hyfforddi staff i wneud datganiadau tollau, a helpu busnesau sy’n cefnogi eraill i fasnachu nwyddau, i fuddsoddi mewn technoleg gwybodaeth.

Gall busnesau sydd wedi’u lleoli yn y DU, neu sydd â changen yn y DU, wneud cais am gyllid cyn i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Gellir defnyddio’r grantiau i gefnogi:

  • costau hyfforddi i fusnesau sy’n cwblhau datganiadau tollau, neu sy’n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol
  • cyllid ar gyfer gwella TG, sydd ar gael i gyflogwyr bach a chanolig sy’n ymwneud â masnach fel cyfryngwr ar hyn o bryd

 

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i wneud cais, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cefnogaeth i’ch busnes trwy gyfnod Brexit, gan eich helpu i liniaru’r risg, ac adnabod yr heriau a’r cyfleoedd sydd ar y gorwel.

Share This