Dylanwadu ar gyllid ar gyfer sgiliau – dweud eich dweud heddiw!

A yw’r hyfforddiant a’r sgiliau cywir ar gael ar gyfer eich busnes?

Os oes angen newid neu wella pethau neu os oes angen datblygu cyrsiau newydd, mae angen ichi ddweud wrthym er mwyn helpu’ch busnes i symud yn ei flaen.

Mae’r dystiolaeth hon yn bwysig ac yn angenrheidiol i’r Bartneriaeth Sgiliau i lywio’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol, sef y cynllun a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i ddyrannu cyllid i wella darparwyr dysgu seiliedig ar addysg a gwaith o ran cyflawni’r hyfforddiant sgiliau.

Cwblhewch yr arolwg i ddweud eich dweud.

Share This