Llinell Gymorth Arloesi Bwyd Cymru

Yn yr amser hwn o fwy o straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd, mae Bwyd Arloesi Cymru wedi agor llinell gymorth ym mhob un o’i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, parhad technegol neu gadwyn gyflenwi (e.e. cyflenwyr deunydd crai), cysylltwch â’r rhifau canlynol:

De Cymru

Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Prifysgol Metropolitan Caerdydd:

David Lloyd: 07770 825069 – dclloyd@cardiffmet.ac.uk

Canolbarth Cymru

Canolfan Bwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion:

Angela Sawyer: 07855 253296 – angela.sawyer@ceredigion.gov.uk

Gogledd Cymru

Canolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai:

Paul Roberts: 07810 647432 – robert5p@gllm.ac.uk

 

Ystyriaethau COVID-19 ar gyfer Arferion Gweithgynhyrchu Da yn y Sector Prosesu Bwyd a Diod yng Nghymru

Mewn cydweithrediad â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, mae Arloesi Bwyd Cymru wedi crynhoi rhai o’r ystyriaethau sy’n ofynnol ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru mewn perthynas â’r risgiau a gyflwynir gan Coronavirus.

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys dadansoddi a dogfennu risgiau gweithredol, rhestr wirio ar gyfer eich busnes, rhestr o gyfeiriadau defnyddiol a phecyn offer o dempledi.

http://foodinnovation.wales/canllawiau-diwydiant-bwyd-a-diod-cymru-arfer-gweithgynhyrchu-da-covid-19/

 

Rhestr o gynhyrchwyr bwyd o Gymru yn ôl sir

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi creu cyfeirlyfr syml yn cynnwys dros 1000 o gynhyrchwyr o Gymru â’r nod o helpu cwmnïau i ddarganfod a chysylltu a busnesau bwyd cyfagos a allai fod yn barod i gydweithredu yn ystod y cyfnod anodd a heriol hyn.

http://foodinnovationwales.wales/food-producers-by-county/

Share This