Bluestone Brewery

Mae Bluestone Brewing yn ficrofragdy wedi’i leoli yn Sir Benfro, gyda ffocws ar greu cwrw crefft cynaliadwy sy’n blasu’n wych. A hwythau wedi dechrau’r busnes ym mis Hydref 2013, mae Simon, Kerry ac Amy wedi bod yn tyfu’r tîm yn araf ers hynny.

Maen nhw’n ymfalchïo’n y ffaith bod y bragdy’n hynod gyfeillgar i’r amgylchedd. Mae’r holl sgil-gynhyrchion o fragu’n cael eu hailddefnyddio ar y fferm neu eu bwydo’n ôl i’w hanifeiliaid. Mae’r dŵr maen nhw’n ei ddefnyddio i wneud eu cwrw’n dod o’u ffynnon eu hunain ac maen nhw hefyd yn cynhyrchu eu pŵer solar eu hunain!

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu’r busnes gyda’u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Share This