Cradoc’s Savoury Biscuits Ltd

Sefydlwyd Cradoc’s gan Allie Thomas yn 2008 ar ôl iddi sylweddoli nad oedd y cracers a’r bisgedi ar ei bwrdd caws yn agos at ansawdd y caws yr oedd yn ei fwyta. Perswadiodd Allie ei merch Ella i’w helpu ac aethon nhw ati i bobi rhai eu hunain!

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn eu helpu’r trwy ein Rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd, Darllenwch eu astudiaeth achos.

Share This