Cwrs Bragu Brewlab

Gan weithio gydag un o’n darparwyr hyfforddiant, BrewLab, un o brif ddarparwyr cyrsiau bragu’r DU, fe wnaethom gefnogi diwrnod o hyfforddiant i rai o fragdai Cymru yn ddiweddar. Ar y cwrs dysgodd y bragwyr dechnegau fel gwella cysondeb yn eu bragu i gynnig gwell cynnyrch i’w cwsmeriaid.

Gallwch weld mwy o hanes y diwrnod drwy wylio’r fideo isod:

Share This