Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa grefftus fechan ond uchelgeisiol ar arfordir gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 2018 yw In The Welsh Wind. Roedd y cyd-berchenogion a’r cyfarwyddwyr Alex Jungmayr ac Ellen Wakelam yn rhedeg y busnes gyda’i gilydd i ddechrau, ac yna dechreuon nhw gyflogi mwy o staff a gweithio gyda gweithwyr llawrydd lleol eraill i ddatblygu eu cynnig.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu’r busnes gyda’u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Share This