Dyfi Distillery

Gan ddefnyddio cynhyrchion botanegol sy’n cael eu casglu’n lleol o fewn biosffer Dyfi, mae’r brodyr a’r arbenigwyr gwneud jin Pete a Danny Cameron wedi creu jins arbennig yn eu distyllfa fach yn Nghorris.

Sefydlwyd Dyfi Distillery yn 2016, ac mae’r ddistyllfa’n creu amrywiaeth o jins crefftus gydag ymdeimlad gwirioneddol o le. Gan ddefnyddio blynyddoedd lawer o fforio lleol, gwyddoniaeth arbrofol a phrofiad proffesiynol o win a gwirodydd, maen nhw’n creu jins crefftus, mynegiannol â llaw, sydd wir yn adlewyrchu Gwarchodfa Biosffer y Byd UNESCO lle cânt eu cynhyrchu. Fel distyllfa sy’n eiddo i’r teulu ac sy’n
cael ei rhedeg yn gyfan gwbl ganddyn nhw, eu nod yw gweithio nid yn unig yn ofalus ond hefyd yn gynaliadwy.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu’r busnes gyda’u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Share This