Gwinllan Sticle

Sefydlwyd Gwinllan Sticle ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin yn 2019. Mae’n un o’r gwinllannoedd mwyaf yng Nghymru gyda 25 erw a 10,000 o winwydd pefriog o Chardonnay, Pinot Noir, a Pinot Meunier. Mae’n winllan organig/biodynamig (yn aros am ardystiad) sy’n parchu’r amgylchedd ac yn cefnogi ei heconomi leol gyda swyddi.

Mae arferion cynaliadwy yn bwysig iawn i’r busnes, a cham nesaf y buddsoddiad sydd ar y gweill yw gwindy diwastraff a fydd yn gartref i’w fusnesau gwindy organig/seleri/distyllfa/gwesty gwin bwtîc bach/bwyty fferm-i-fforc/cyfleuster digwyddiadau.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn eu helpu’r trwy ein Rhaglen Hyfforddiant Datgarboneiddio, darllenwch eu astudiaeth achos.

Share This