Llaeth y Llan

Mae Llaeth y Llan yn cynhyrchu iogwrt arobryn ar gyfer ein brand ein hunain, labeli preifat, y gwasanaeth bwyd a B2B. Er ei fod wedi’i leoli ar y fferm deuluol yng ngogledd Cymru, sefydlwyd y llaethdy ym 1985 mewn adeilad allanol wedi’i drawsnewid fel modd o arallgyfeirio’r fferm ac ychwanegu gwerth at y llaeth oedd yn cael ei gynhyrchu yno.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn eu helpu’r trwy ein Rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd, darllenwch eu astudiaeth achos.

Share This