O.P Chocolate

Mae O.P. Chocolate Ltd yn wneuthurwr bisgedi siocled a waffer ym Merthyr Tudful.

Sefydlwyd y cwmni ar ddiwedd y 1930au gan Oscar Peschek, pobydd a melysydd o Awstria. Ar ôl adleoli ddwywaith o’r safle gwreiddiol yng Nghaerdydd, ymgartrefodd O.P. Chocolate yn ei leoliad presennol yn Nowlais ym 1963.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn eu helpu’r trwy ein Rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd, Darllenwch eu astudiaeth achos.

Share This