The Authentic Curry Company Ltd

Cyfarfu David Smith a Paul Trotman, sylfaenwyr The Authentic Curry Company, yn 1995 pan ddaeth Paul i aros ym motél David, Roch Gate, yn Sir Benfro. Yn ystod ei gyfnod yn y motél byddai Paul yn gwylio gyda chryn ddiddordeb sut roedd cwsmeriaid yn dod o bell ac agos i fwynhau cyrïau David bob nos.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu’r busnes gyda’u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Share This