The Parsnipship

Mae’r Parsnipship yn gynhyrchydd bwyd annibynnol a chrefftus, sy’n creu bwyd llysieuol a fegan unigryw a gwreiddiol yng Nghwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae eu cynhyrchion, sydd wedi ennill gwobrau, wedi’u crefftio â llaw ac yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd ffermwyr, ffeiriau bwyd, gwyliau a digwyddiadau, ac maen nhw hefyd yn cyflenwi siopau fferm, delis, caffis a bwytai.

Ar ôl blynyddoedd o siomi ynghylch yr opsiynau oedd ar gael i lysieuwyr a feganiaid wrth fwyta allan, cafodd Ben Moss a Flo Ticehurst eu hysbrydoli i ddechrau The Parsnipship. Wrth galon y cwmni mae angerdd am greu cynhyrchion arloesol ac ymrwymiad i arferion busnes cynaliadwy.

I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu’r busnes gyda’u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Share This