Mae fferm Capestone yn fferm deuluol, a bu’n eiddo i’r teulu Scale am chwe chenhedlaeth, yn cynhyrchu dofednod a chig coch ers yr 1920au. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...