Straeon llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Sgiliau Bwyd Cymru wedi gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan amlygu anghenion hyfforddi eu gweithwyr. Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos sut mae busnesau wedi elwa o’n cyllid:

Llaeth y Llan

Llaeth y Llan

Mae Llaeth y Llan yn cynhyrchu iogwrt arobryn ar gyfer ein brand ein hunain, labeli preifat, y gwasanaeth bwyd a B2B. Er ei fod wedi’i leoli ar y fferm deuluol yng ngogledd Cymru, sefydlwyd y llaethdy ym 1985 mewn adeilad allanol wedi’i drawsnewid fel modd o...

O.P Chocolate

O.P Chocolate

Mae O.P. Chocolate Ltd yn wneuthurwr bisgedi siocled a waffer ym Merthyr Tudful. Sefydlwyd y cwmni ar ddiwedd y 1930au gan Oscar Peschek, pobydd a melysydd o Awstria. Ar ôl adleoli ddwywaith o’r safle gwreiddiol yng Nghaerdydd, ymgartrefodd O.P. Chocolate yn ei...

The Parsnipship

The Parsnipship

Mae’r Parsnipship yn gynhyrchydd bwyd annibynnol a chrefftus, sy’n creu bwyd llysieuol a fegan unigryw a gwreiddiol yng Nghwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae eu cynhyrchion, sydd wedi ennill gwobrau, wedi’u crefftio â llaw ac yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd...

Bluestone Brewery

Bluestone Brewery

Mae Bluestone Brewing yn ficrofragdy wedi’i leoli yn Sir Benfro, gyda ffocws ar greu cwrw crefft cynaliadwy sy’n blasu’n wych. A hwythau wedi dechrau’r busnes ym mis Hydref 2013, mae Simon, Kerry ac Amy wedi bod yn tyfu’r tîm yn araf ers hynny. Maen nhw’n ymfalchïo’n...

Dyfi Distillery

Dyfi Distillery

Gan ddefnyddio cynhyrchion botanegol sy’n cael eu casglu’n lleol o fewn biosffer Dyfi, mae’r brodyr a’r arbenigwyr gwneud jin Pete a Danny Cameron wedi creu jins arbennig yn eu distyllfa fach yn Nghorris. Sefydlwyd Dyfi Distillery yn 2016, ac mae’r ddistyllfa’n creu...

Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa grefftus fechan ond uchelgeisiol ar arfordir gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 2018 yw In The Welsh Wind. Roedd y cyd-berchenogion a’r cyfarwyddwyr Alex Jungmayr ac Ellen Wakelam yn rhedeg y busnes gyda’i gilydd i ddechrau, ac yna dechreuon...

Flawsome!

Flawsome!

Wedi ei ysbrydoli gan ryseitiau blasus mam-gu’r ddau, cafodd Flawsome! ei sefydlu gan Maciek a Karina ar ôl iddyn nhw gyfarfod yn 2013 ac mae’r cwmni’n creu sudd oer o ffrwythau dros ben neu ffrwythau cam, gan droi sbarion yn sudd safonol. I ddarganfod mwy am eu...

Randall Parker Foods

Randall Parker Foods

Lladd-dy o safon uchel sy’n prosesu cig o ansawdd uchel i’w fanwerthu, ei gyfanwerthu ac ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol yw Randall Parker Foods. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...

Hufenfa De Arfon

Hufenfa De Arfon

Mae Hufenfa De Arfon ym Mhen Llŷn, gogledd-orllewin Cymru, a dyma gwmni cydweithredol llaeth hynaf a mwyaf Cymru.I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Capestone Organic Poultry Ltd

Capestone Organic Poultry Ltd

Mae fferm Capestone yn fferm deuluol, a bu’n eiddo i’r teulu Scale am chwe chenhedlaeth, yn cynhyrchu dofednod a chig coch ers yr 1920au. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...