Straeon llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Sgiliau Bwyd Cymru wedi gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan amlygu anghenion hyfforddi eu gweithwyr. Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos sut mae busnesau wedi elwa o’n cyllid:

Bragdy Mŵs Piws

Bragdy Mŵs Piws

Mae Bragdy Mŵs Piws yn fragdy meicro ‘40-Casgen’ sydd wedi’i leoli yn nhref harbwr hanesyddol Porthmadog, sy’n swatio ar odre prydferth Eryri, gogledd Cymru. Dechreuodd y bragu ym mis Mehefin 2005 a heddiw mae’r bragdy’n cynhyrchu amrywiaeth o gwrw sydd wedi ennill...

Gwinllan Sticle

Gwinllan Sticle

Sefydlwyd Gwinllan Sticle ym Mhencader, Sir Gaerfyrddin yn 2019. Mae’n un o’r gwinllannoedd mwyaf yng Nghymru gyda 25 erw a 10,000 o winwydd pefriog o Chardonnay, Pinot Noir, a Pinot Meunier. Mae’n winllan organig/biodynamig (yn aros am ardystiad) sy’n parchu’r...

Llaeth y Llan

Llaeth y Llan

Mae Llaeth y Llan yn cynhyrchu iogwrt arobryn ar gyfer ein brand ein hunain, labeli preifat, y gwasanaeth bwyd a B2B. Er ei fod wedi’i leoli ar y fferm deuluol yng ngogledd Cymru, sefydlwyd y llaethdy ym 1985 mewn adeilad allanol wedi’i drawsnewid fel modd o...

Cradoc’s Savoury Biscuits Ltd

Cradoc’s Savoury Biscuits Ltd

Sefydlwyd Cradoc’s gan Allie Thomas yn 2008 ar ôl iddi sylweddoli nad oedd y cracers a’r bisgedi ar ei bwrdd caws yn agos at ansawdd y caws yr oedd yn ei fwyta. Perswadiodd Allie ei merch Ella i’w helpu ac aethon nhw ati i bobi rhai eu hunain! I ddarganfod mwy am eu...

O.P Chocolate

O.P Chocolate

Mae O.P. Chocolate Ltd yn wneuthurwr bisgedi siocled a waffer ym Merthyr Tudful. Sefydlwyd y cwmni ar ddiwedd y 1930au gan Oscar Peschek, pobydd a melysydd o Awstria. Ar ôl adleoli ddwywaith o’r safle gwreiddiol yng Nghaerdydd, ymgartrefodd O.P. Chocolate yn ei...

The Parsnipship

The Parsnipship

Mae’r Parsnipship yn gynhyrchydd bwyd annibynnol a chrefftus, sy’n creu bwyd llysieuol a fegan unigryw a gwreiddiol yng Nghwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae eu cynhyrchion, sydd wedi ennill gwobrau, wedi’u crefftio â llaw ac yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd...

Bluestone Brewery

Bluestone Brewery

Mae Bluestone Brewing yn ficrofragdy wedi’i leoli yn Sir Benfro, gyda ffocws ar greu cwrw crefft cynaliadwy sy’n blasu’n wych. A hwythau wedi dechrau’r busnes ym mis Hydref 2013, mae Simon, Kerry ac Amy wedi bod yn tyfu’r tîm yn araf ers hynny. Maen nhw’n ymfalchïo’n...

Dyfi Distillery

Dyfi Distillery

Gan ddefnyddio cynhyrchion botanegol sy’n cael eu casglu’n lleol o fewn biosffer Dyfi, mae’r brodyr a’r arbenigwyr gwneud jin Pete a Danny Cameron wedi creu jins arbennig yn eu distyllfa fach yn Nghorris. Sefydlwyd Dyfi Distillery yn 2016, ac mae’r ddistyllfa’n creu...

Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa grefftus fechan ond uchelgeisiol ar arfordir gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 2018 yw In The Welsh Wind. Roedd y cyd-berchenogion a’r cyfarwyddwyr Alex Jungmayr ac Ellen Wakelam yn rhedeg y busnes gyda’i gilydd i ddechrau, ac yna dechreuon...

Flawsome!

Flawsome!

Wedi ei ysbrydoli gan ryseitiau blasus mam-gu’r ddau, cafodd Flawsome! ei sefydlu gan Maciek a Karina ar ôl iddyn nhw gyfarfod yn 2013 ac mae’r cwmni’n creu sudd oer o ffrwythau dros ben neu ffrwythau cam, gan droi sbarion yn sudd safonol. I ddarganfod mwy am eu...