Straeon llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Sgiliau Bwyd Cymru wedi gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan amlygu anghenion hyfforddi eu gweithwyr. Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos sut mae busnesau wedi elwa o’n cyllid:

Dyfi Distillery

Gan ddefnyddio cynhyrchion botanegol sy’n cael eu casglu’n lleol o fewn biosffer Dyfi, mae’r brodyr a’r arbenigwyr gwneud jin Pete a Danny Cameron wedi creu jins arbennig yn eu distyllfa fach yn Nghorris. Sefydlwyd Dyfi Distillery yn 2016, ac mae’r ddistyllfa’n creu...

Distyllfa In The Welsh Wind

Distyllfa grefftus fechan ond uchelgeisiol ar arfordir gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 2018 yw In The Welsh Wind. Roedd y cyd-berchenogion a’r cyfarwyddwyr Alex Jungmayr ac Ellen Wakelam yn rhedeg y busnes gyda’i gilydd i ddechrau, ac yna dechreuon...

Flawsome!

Wedi ei ysbrydoli gan ryseitiau blasus mam-gu’r ddau, cafodd Flawsome! ei sefydlu gan Maciek a Karina ar ôl iddyn nhw gyfarfod yn 2013 ac mae’r cwmni’n creu sudd oer o ffrwythau dros ben neu ffrwythau cam, gan droi sbarion yn sudd safonol. I ddarganfod mwy am eu...

Randall Parker Foods

Lladd-dy o safon uchel sy’n prosesu cig o ansawdd uchel i’w fanwerthu, ei gyfanwerthu ac ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol yw Randall Parker Foods. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...

Hufenfa De Arfon

Mae Hufenfa De Arfon ym Mhen Llŷn, gogledd-orllewin Cymru, a dyma gwmni cydweithredol llaeth hynaf a mwyaf Cymru.I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Cwrs Bragu Brewlab

Gan weithio gydag un o’n darparwyr hyfforddiant, BrewLab, un o brif ddarparwyr cyrsiau bragu’r DU, fe wnaethom gefnogi diwrnod o hyfforddiant i rai o fragdai Cymru yn ddiweddar. Ar y cwrs dysgodd y bragwyr dechnegau fel gwella cysondeb yn eu bragu i gynnig gwell...