Straeon llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Sgiliau Bwyd Cymru wedi gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan amlygu anghenion hyfforddi eu gweithwyr. Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos sut mae busnesau wedi elwa o’n cyllid:

Flawsome!

Wedi ei ysbrydoli gan ryseitiau blasus mam-gu’r ddau, cafodd Flawsome! ei sefydlu gan Maciek a Karina ar ôl iddyn nhw gyfarfod yn 2013 ac mae’r cwmni’n creu sudd oer o ffrwythau dros ben neu ffrwythau cam, gan droi sbarion yn sudd safonol. I ddarganfod mwy am eu...

Randall Parker Foods

Lladd-dy o safon uchel sy’n prosesu cig o ansawdd uchel i’w fanwerthu, ei gyfanwerthu ac ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol yw Randall Parker Foods. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...

Hufenfa De Arfon

Mae Hufenfa De Arfon ym Mhen Llŷn, gogledd-orllewin Cymru, a dyma gwmni cydweithredol llaeth hynaf a mwyaf Cymru.I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth achos.

Cwrs Bragu Brewlab

Gan weithio gydag un o’n darparwyr hyfforddiant, BrewLab, un o brif ddarparwyr cyrsiau bragu’r DU, fe wnaethom gefnogi diwrnod o hyfforddiant i rai o fragdai Cymru yn ddiweddar. Ar y cwrs dysgodd y bragwyr dechnegau fel gwella cysondeb yn eu bragu i gynnig gwell...