Straeon llwyddiant

Dros y misoedd diwethaf mae tîm Sgiliau Bwyd Cymru wedi gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau, gan amlygu anghenion hyfforddi eu gweithwyr. Mae’r astudiaethau achos canlynol yn dangos sut mae busnesau wedi elwa o’n cyllid:

Capestone Organic Poultry Ltd

Capestone Organic Poultry Ltd

Mae fferm Capestone yn fferm deuluol, a bu’n eiddo i’r teulu Scale am chwe chenhedlaeth, yn cynhyrchu dofednod a chig coch ers yr 1920au. I ddarganfod mwy am eu busnes a sut rydym ni yn helpu'r busnes gyda'u anghenion hyfforddi, darllenwch ein astudiaeth...

Cwrs Bragu Brewlab

Cwrs Bragu Brewlab

Gan weithio gydag un o’n darparwyr hyfforddiant, BrewLab, un o brif ddarparwyr cyrsiau bragu’r DU, fe wnaethom gefnogi diwrnod o hyfforddiant i rai o fragdai Cymru yn ddiweddar. Ar y cwrs dysgodd y bragwyr dechnegau fel gwella cysondeb yn eu bragu i gynnig gwell...

The Authentic Curry Company Ltd

The Authentic Curry Company Ltd

Cyfarfu David Smith a Paul Trotman, sylfaenwyr The Authentic Curry Company, yn 1995 pan ddaeth Paul i aros ym motél David, Roch Gate, yn Sir Benfro. Yn ystod ei gyfnod yn y motél byddai Paul yn gwylio gyda chryn ddiddordeb sut roedd cwsmeriaid yn dod o bell ac agos i...