Digwyddiadau

Mae ‘Cymru. Cyrchfan Bwyd’ yn mynychu nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo’r prosiect i’r Diwydiant Ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys Gwyliau Bwyd, Sioeau Amaethyddol, Sioeau Teithiol a Digwyddiadau Prynwyr.

Dewch i’n gweld yn un o’r digwyddiadau isod i gael gwybod mwy am yr hyn y gallwn ei gynnig ichi… neu mae croeso ichi gysylltu trwy’r ffurflen ar y dudalen gysylltu.

Cymorth hyfforddi ar gael i’ch busnes

Cymorth hyfforddi ar gael i’ch busnes

Location: Time: Mae Sgiliau Bwyd Cymru yn cynnig cymorth hyfforddi i fusnesau mewn ystod o feysydd hollbwysig yn y diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod yng...

Gweithdai Datgarboneiddio

Gweithdai Datgarboneiddio

Location: Time: Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect peilot a gynhaliwyd yn yr hydref, bydd Sgiliau Bwyd Cymru, mewn partneriaeth â GEP Environmental, yn cyflwyno cyfres o weithdai...

E-ddysgu i adeiladu sgiliau’r diwydiant

E-ddysgu i adeiladu sgiliau’r diwydiant

Lleoliad: Amser: Mae busnesau bwyd a diod bach o dan fwy o bwysau nag erioed o’r blaen. Mae cwsmeriaid sy’n gofyn llawer, a marchnadoedd cystadleuol yn golygu bod mireinio eich...